LIESEN APS SCHWEISSMASCHINEN LOGO

Wybór języka:

DEUTSCH POLNISCH

PODAJNKI DRUTU APS DVS 2

Kaltdrahtvorschub APS DVS 2

Podajniki drutu znajdują zastosowanie w urządzeniach, w których wymagana jest zmiana grubości spoiny w czasie spawania łukiem elektrycznym (WIG albo spawanie plasmowe) do stopionego materiału zostaje doprowadzony i wtopiony zimny drut.

Przebieg procesu

Po zajarzeniu łuku elektrycznego i po upływie czasu opóżnienia startu podawania drutu uruchomiony zostaje napęd podawania drutu. Przy zakończeniu procesu spawania odciągnięty jest wpierw drut ze spoiny a następnie zostaje wyłączony łuk elektryczny.

Napęd podawania drutu

Dzięki zastosowaniu motoru skokowego z cyfrowym sterowaniem możliwe jest pulsacyjne podawanie drutu zsynchronizowane z pulsacją luku elektrycznego. Drut prowadzony jest poprzez 4 rolki i teflonowy lub stalowy kanał.

Wymiana rolki drutu

Drut może być nawleczony przy pomocy koła ręcznego lub przy urzyciu napędu elektrycznego, przy czym możliwe jest prowadzenie drutu w obu kierunkach (do przodu i do tyłu).

Sterowanie

Przebieg procesu programowany w sterowniku firmy Mitsubishi. Programowanie i nastawianie parametrów odbywa się poprzez wprowadzanie danych na pulpicie operatora.

Osprzęt

Standardowy podajnik drutu

Możliwości nastawcze:

- wysokość regulowana jest poprzez śruby mocujące na wysięgniku  palnika
- nachylanie regulowane jest na przegubie mocującym mechanizm podający
- prawidłowo nastawiony mechanizm podający musi doprowadzić drut prosto
  do jeziorka spawalniczego

Precyzyjny podajnik drutu

Moliwości nastawcze

- wysokość regulowana jest na osi Y suportu krzyżowego
- nachylenie i odstęp regulowane jest na suporcie kątowym
- środek łuku elektrycznego jest ustawiany na osi X suportu krzyżowego

Dane techniczne

Kaltdrahtzuführeinheit - Standard
Kaltdrahtzuführeinheit - Präzision

     prędkość podawania drutu (bezstopniowa regulacja niezależna od       prądu)

0,25 – 10 m/min

     średnica drutu

0,8 – 1,6 mm

     zasilanie

230 V AC / 180 VA