LIESEN APS SCHWEISSMASCHINEN LOGO

Wybór języka:

NIEMIECKI POLSKI

NOTA PRAWNA

Firma Liesen APS Schweissmaschinen zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wedle własnego uznania zmain w prezentacji i konfiguracji strony internetowej, a także odpowiednich związanych z nim usług i zasad ich użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że cała zawartość strony internetowej utworzonej przez firmę Liesen APS Schweissmaschinen i dostępnej pod ogólnym adresem
www.aps-schweissmaschinen.de, iż wszystkie dane i informacje o produktach i usługach, a tagże ich ceny opis i inne informacje pojawiajace się na stronach internetowxch mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą zawierać błędy, być nieprecyzyjne i nieaktualne.

Wszelkie oferowane na stronach internetowych produkty i usługi oraz zawarte na nich informacje i dokumentacja, ich budowa, układ, prezentacja treści i elementy graficzne są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej przysługujace Liesen APS Schweissmaschinen lub osobom trzecim. Użytkownik nie moze kopiować, zmieniać, modyfikowć, rozkładać na części, ingerować w konstrukcję, rozpowszechniać, wynajmować, użyczać zawartosci stron, chyba że otrzyma wyrazną zgodę firmy
Liesen APS Schweissmaschinen lub uprawnionych osób trzecich

W celu zapewnienia użytkownikowi pełnej informacji na naszych stronach internetowych, znajdują się na nim odnosniki (linki) do osób trzecich. Za zawartość stron, z którymi użytkownik został połączony odpowiada administrator tych stron. Korzystanie z odnośników do stron osób trzecich oznacza przyjęcie na siebie całkowitej odpowiedzialnosci przez użytkownika.