LIESEN APS SCHWEISSMASCHINEN LOGO

Wybór języka:

NIEMIECKI POLSKI

URZĄDZENIA DO SPAWANIA OBWODOWEGO

Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA ze zmiana kata nachylenia

W naszym sortymencie istnieje dużo różnych wersji urządzeń do spawania obwodowego. Są one zawsze dopasowane do spawanego elementu i składają sie z poszczególnych podzespołów:

1. Głowica obrotowa

W zależności od ciężaru obrabianego elementu i wymagań montażu obrotowego głowica znajduje zastosowanie w seriach APS RNA 50, APS RNA 300, APS RNA 500 i większych.

2. Łoże

Dłudość łoża uzależniona jest od długości, a wysokość od średnicy obrabianego elementu i wysokości roboczej urządzenia. Większe wersje naszych urządzeń wyposażone są w prowadnice z układami napędowymi.

3. Konik

Konik może być wyposażony w pneumatycznie napędzaną tuleję wrzecionową, specjalne urządzenie klemujące, płytę obrotową i jest ręcznie albo przy pomocy elektrycznego napędu przesuwany na łożu.

4. Wysięgnik palnika

Wysięgnik może być przesuwany na łożu ręcznie lub przy pomocy elektrycznego napędu. Można go również obrócić i wycofać z obszaru spawania do poprzednio ustawionych zderzaków. Dużym ułatwieniem jest suport krzyżakowy używany do precyzyjnego ustawienia palnika. W zależnosci od formy zastosowaniakonieczne może być zamontowanie koła kopiującego, drugiego palnika lub wachadła.

5. Pryzma podporowa

Do założenia spawanego elementu w maszynie potrzebna jest często pryzma podporowa, która może być ręcznie albo przy pomocy elektrycznego napędu przesuwana poziomo na łożu. Możliwa jest również ręczna, pneumatyczna i przy pomocy napędu elektrycznego zmiana wysokości. Powierzchnia stykowa pryzmy podporowej  uwarunkowana jest rodzajem obrabianego elementu (np. belki stalowe, metalowe rolki, itp...)

6. Sterowanie

Używany przez naszą firmę sterownik firmy Mitsubishi można rozbudować w zależności od stopnia automatyzacji maszyny. 
W urządzeniach o niewielu funkcjach i przy w większości ręcznie wykonywanych czynnościach wystarczające są następujące nastawienia:
- sterowanie odcinka nakładania się spoiny i powrotu do puktu
  początkowego
- czas opóżnienia startu
- czas wypływu gazu po spawaniu

W urządzeniach wyposażonych w wiele funkcji napędzanych, często pneumatycznie czy przy pomocy napędów elektrycznych można sporządzić i zapisać pojedyncze programy w panelu operatora. Cały układ sterowania znajduje się w osobnej obudowie z różnymi gniazdami i łączami potrzebymi do podłączenia maszyny i sygnałów sterowniczych żródła prądu. Wpisanie parametrów takich jak prąd spawania, czas póżnienia startu czy wywołanie któregoś z zapisa- nych programów odbywa się w panelu sterowania z wyświetlaczem.

Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA 4000
Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA ze zmiana kata nachylenia
Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA ze zmiana kata nachylenia
Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA 9
rna7
Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA Urzadzenie do spawania obwodowego APS RNA